Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4444/00101/12072019/171358 - EVT3DBR
Дата/Час: 12.07.2019 17:14
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №504566 / 2019-06-18 / 191 / р
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: "Иванка Горова " № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: "Иванка Горова " № 39, ЕИК: 204309487
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 158
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0043ВМ
Километри: 63103
Превозва се от: ЗЛАТКО АНГЕЛОВ
Спедитор: Христо Цонев (Б1265)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 0.64 м³
Общо: 3 бр. / 0.64 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.4 м³
Общо: 2 бр. / 0.4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2.05 пр.м³
Куб.м³ 2.05 м³
Общо: 1 бр. / 2.05 пр.м³ / 2.05 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.23 м³
Общо: 1 бр. / 0.23 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 8
Куб.м³ 2.06 м³
Общо: 8 бр. / 2.06 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 0.38 м³
Общо: 2 бр. / 0.38 м³
Всичко: 17 бр. / 2.05 пр.м³ / 5.76 м³