Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00145/12072019/172818 - I5S9BZH
Дата/Час: 12.07.2019 17:31
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0304КН
Номер на ремарке: ВТ7676ЕВ
Километри: 332917
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 1 м³
Общо: 5 бр. / 1 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 1 м³
Общо: 5 бр. / 1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 1 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9.9 м³
Общо: 3 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 11 пр.м³
Куб.м³ 6.05 м³
Общо: 2 бр. / 11 пр.м³ / 6.05 м³
Всичко: 17 бр. / 42 пр.м³ / 25.1 м³