Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7758/00107/12072019/173258 - 6NTAHOB
Дата/Час: 12.07.2019 17:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №470181 / 2018-12-28 / 97 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Пътува до:
Получател: "К и Д Г.О. ГРУП" ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, адрес: Александър Стамболийски №7, ЕИК: 200105042
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Долна Оряховица - Александър Стамболийски №7
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0591ВТ
Номер на ремарке: ВТ9097ЕВ
Километри: 791086
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Владимир Тотев (А 9046)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 18.3 м³
Общо: 1 бр. / 30 пр.м³ / 18.3 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 9.15 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 9.15 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.83 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.83 м³
Дървесина: Полски ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.22 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.22 м³
Всичко: 4 бр. / 50 пр.м³ / 30.5 м³