Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00146/12072019/174117 - P9OI4C1
Дата/Час: 12.07.2019 17:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №505908 / 2019-06-25 / 142 / б
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Равново - Равново
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9120ВР
Километри: 9120
Превозва се от: Ивайло Филев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 1 м³
Общо: 5 бр. / 1 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 5
Куб.м³ 1 м³
Общо: 5 бр. / 1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 11 бр. / 5 пр.м³ / 4.75 м³