Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4595/00076/12072019/180746 - MO0FUM6
Дата/Час: 12.07.2019 17:45
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №505859 / 2019-06-25 / 103 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: сезгин сали ашъм, обл. Силистра, общ. Ситово, с. Искра, адрес: ул. златен клас 2
Пътува до:
Получател: сезгин сали ашъм, обл. Силистра, общ. Ситово, с. Искра, адрес: ул. златен клас 2
Направление: Обл. Силистра, Общ. Ситово
Адрес: с. Искра - ул. златен клас 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7063РВ
Километри: 18419
Превозва се от: taner beyti
Спедитор: Мехмед Голеш (А2856)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 5.3 м³