Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00893/09102019/171228 - RJ1J6OJ
Дата/Час: 09.10.2019 17:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №513276 / 2019-08-05 / 201 / е
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: ,,Дари старт" ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Добруджа"№ 22а, ЕИК: 204206896
Пътува до:
Получател: Денев лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Сливница 9, ЕИК: 200207937
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Суходол - ул. Осма 14 Джаби Кямил
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2034АМ
Номер на ремарке: СС0021ЕН
Километри: 551421
Превозва се от: Внцислав Димитров
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 2 м³
Общо: 20 бр. / 2 м³
Всичко: 20 бр. / 2 м³