Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4543/00206/09102019/171922 - H8NOQ3W
Дата/Час: 09.10.2019 17:20
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №504256 / 2019-06-17 / 270 / с1
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "ГЛОБАЛ ЛЕС ИНДЪСТРИ "ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Ст.планина" 150, ЕИК: 204352428
Пътува до:
Получател: Изгрев 90, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул Стара Планина130, ЕИК: кй
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул Стара Планина130
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4981АТ
Километри: 18364
Превозва се от: Цветан Петров
Спедитор: Иван Колев (КГМ 1596)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.14 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.14 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Клен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.57 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.57 м³
Всичко: 4 бр. / 9 пр.м³ / 5.11 м³