Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4513/00263/09102019/172157 - 1ZIYHQI
Дата/Час: 09.10.2019 17:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №519915 / 2019-09-05 / 179 / п
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Илаков рът - ТИР СТАНЦИЯ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9477АС
Километри: 12753
Превозва се от: Курти Жангов
Спедитор: Стоян Тончев (А 5927)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 15 пр.м³
Куб.м³ 8.25 м³
Общо: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³
Всичко: 1 бр. / 15 пр.м³ / 8.25 м³