Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00393/09102019/175454 - N0BH5BP
Дата/Час: 09.10.2019 17:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №520785 / 2019-09-11 / 1076 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Фреш Ойл ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул. Тутракан. 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул. Тутракан. 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4609ВХ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 330487
Превозва се от: Явор Пенев
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Акация
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 23 пр.м³
Куб.м³ 11.5 м³
Общо: 1 бр. / 23 пр.м³ / 11.5 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Всичко: 2 бр. / 43 пр.м³ / 21.5 м³