Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4513/00264/09102019/174125 - X20BWAG
Дата/Час: 09.10.2019 17:44
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: с. Самоводене - ул. "цар Иван Шишман" № 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5884ВС
Номер на ремарке: СО5711ЕК
Километри: 917847
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Стоян Тончев (А 5927)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 45 пр.м³
Куб.м³ 24.75 м³
Общо: 4 бр. / 45 пр.м³ / 24.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 7 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³