Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00387/09102019/183234 - J4KPXYO
Дата/Час: 09.10.2019 18:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №518506 / 2019-08-30 / 144 / о
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Равново - равново
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0392КР
Километри: 14320
Превозва се от: Атанас Атанасов
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 5.2 м³