Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00390/09102019/184322 - ACGZ04P
Дата/Час: 09.10.2019 18:44
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Кудрет Алиев, обл. Русе, общ. Бяла, с. Полско Косово, адрес: Ул Плиска 16
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Полско Косово - Ул Плиска 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ0083ВР
Номер на ремарке: ОВ0262ЕВ
Километри: 614767
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Благун
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 4 бр. / 9 пр.м³ / 5.1 м³