Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00195/09102019/193052 - KG3IVSX
Дата/Час: 09.10.2019 18:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №521057 / 2019-09-12 / 216 / в
Собственик: Община Дулово, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Васил Левски 18, ЕИК: BG000565416
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - Шести МАЙ 132
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7179РВ
Километри: 12131
Превозва се от: Красимир Ивонов
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.84 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.84 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.84 м³