Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00393/09102019/185601 - AU5SB07
Дата/Час: 09.10.2019 18:56
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕООД, адрес: , ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Йордан Кръстев, обл. Русе, общ. Бяла, с. Полско Косово, адрес: Шипка 2
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Полско Косово - Шипка 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ0083ВР
Номер на ремарке: ОВ0262ЕВ
Километри: 614767
Превозва се от: Димитър Пеев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³