Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00196/09102019/193516 - J9UQY2F
Дата/Час: 09.10.2019 18:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №521057 / 2019-09-12 / 216 / в
Собственик: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Купувач: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Пътува до:
Получател: НАТАЛИ-ММ ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Шуменско шосе 2, ЕИК: 202423848
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - Шести МАЙ 132
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС8635АК
Километри: 308867
Превозва се от: Динчер Ниязи
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³