Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4529/00321/09102019/212958 - R8GVFO9
Дата/Час: 09.10.2019 21:30
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Вики - 15 ЕООД, обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, адрес: поземлен имот-421007, ЕИК: 203693585
Направление: Обл. Пловдив, Общ. Раковски
Адрес: гр. Раковски - поземлен имот-421007
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ3613ТР
Номер на ремарке: РВ7403ЕВ
Километри: 87720
Превозва се от: Тодор Танев
Спедитор: Стоян Йорданов (А5851)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 27.5 м³
Общо: 5 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³
Всичко: 5 бр. / 50 пр.м³ / 27.5 м³