Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00012/14012020/151904 - 1KGJE74
Дата/Час: 14.01.2020 15:19
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кроношпан
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1742ВС
Номер на ремарке: ВТ0129ЕЕ
Километри: 236089
Превозва се от: Добрин Мерсинков
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 55 пр.м³
Куб.м³ 30.25 м³
Общо: 5 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³
Всичко: 5 бр. / 55 пр.м³ / 30.25 м³