Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9410/00013/14012020/152409 - U6LW5Z7
Дата/Час: 14.01.2020 15:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №538207 / 2020-01-10 / 34 / н
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Зелено дърво - м.Узана х.Партизанска песен
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4263ВВ
Километри: 35156
Превозва се от: Ивайло Недялков
Спедитор: Марийка Николова (1779)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 3 бр. / 8 пр.м³ / 4.45 м³