Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9410/00014/14012020/153509 - FIPEDJS
Дата/Час: 14.01.2020 15:35
По превозни билети:
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ВУД ТРЕЙДИНГ ООД, обл. Пазарджик, общ. Сърница, гр. Сърница, адрес: ул. Петелци 22, ЕИК: 200800161
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0055ВМ
Километри: 210338
Превозва се от: Радослав Йоргов
Спедитор: Марийка Николова (1779)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 2 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 6 бр. / 23 пр.м³ / 12.7 м³