Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4472/00011/14012020/153525 - A1BAN7R
Дата/Час: 14.01.2020 15:36
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534760 / 2020-01-03 / 168 / е
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Лескомерс трейдинг ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Пътува до:
Получател: Лескомерс трейдинг ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 107558891
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - с.Тумбалово
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ9897АС
Километри: 876937
Превозва се от: Гатьо Гатев
Спедитор: Мирослав Радионов (A 3861)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4.42 пр.м³
Куб.м³ 4.42 м³
Общо: 1 бр. / 4.42 пр.м³ / 4.42 м³
Всичко: 1 бр. / 4.42 пр.м³ / 4.42 м³