Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00029/14012020/153725 - 4R4A6SI
Дата/Час: 14.01.2020 15:37
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №535412 / 2020-01-06 / 130 / и
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: СТИЛ-МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. Христо Ботев 66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Енчовци - Енчовци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5513ВК
Километри: 3299
Превозва се от: Иван Донков
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.34 м³
Общо: 1 бр. / 0.34 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 38
Куб.м³ 6.9 м³
Общо: 38 бр. / 6.9 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 20
Куб.м³ 1.94 м³
Общо: 20 бр. / 1.94 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 10
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 10 бр. / 0.62 м³
Всичко: 69 бр. / 9.8 м³