Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4545/00010/14012020/155141 - SG3MTE9
Дата/Час: 14.01.2020 15:53
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: Тир станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Бериево, адрес: Тир станция
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Бериево - Тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ4890ВА
Километри: 11111
Превозва се от: Антон Господинов
Спедитор: Минчо Тодоров (КГМ 1727)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³