Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4533/00001/14012020/155747 - P4FNUR6
Дата/Час: 14.01.2020 16:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №538177 / 2020-01-10 / 12 / ф
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: РАФАИЛОВ-ЛЕС ООД, обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, адрес: КАТЯ ДИМИТРОВА 8, ЕИК: 202233025
Пътува до:
Получател: РАФАИЛОВ-ЛЕС ООД, обл. Търговище, общ. Антоново, гр. Антоново, адрес: КАТЯ ДИМИТРОВА 8, ЕИК: 202233025
Направление: Обл. Стара Загора, Общ. Павел баня
Адрес: с. Горно Сахране - КОСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0164ВН
Номер на ремарке: ВТ8822ЕВ
Километри: 520996
Превозва се от: Румен Петров
Спедитор: Христо Мутафов (А5863)
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 30 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³
Всичко: 1 бр. / 50 пр.м³ / 30 м³