Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00011/14012020/160651 - 16MHRW5
Дата/Час: 14.01.2020 16:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №538853 / 2020-01-10 / 167 / к
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Бърдени - асфалтобаза
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6295ВА
Километри: 5087
Превозва се от: ленко атанасов
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³