Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4455/00012/14012020/161146 - RJFX5ZK
Дата/Час: 14.01.2020 16:12
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна индустриална зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6062ВА
Номер на ремарке: ЕВ3896ЕА
Километри: 1393604
Превозва се от: иван бонев
Спедитор: Атанас Маринов (А4696)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 50
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 50 бр. / 4.5 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 1.26 м³
Общо: 18 бр. / 1.26 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 33 пр.м³
Куб.м³ 19.8 м³
Общо: 4 бр. / 33 пр.м³ / 19.8 м³
Дървесина: Трепетлика
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 3 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 75 бр. / 40 пр.м³ / 29.76 м³