Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00040/14012020/162906 - UGAH8AE
Дата/Час: 14.01.2020 16:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533152 / 2020-01-02 / 45 / з
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Гео Милев-21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4494ВС
Километри: 203828
Превозва се от: Мирослав Иванов
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 13
Куб.м³ 0.94 м³
Общо: 13 бр. / 0.94 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 100
Куб.м³ 3.18 м³
Общо: 100 бр. / 3.18 м³
Всичко: 113 бр. / 4.12 м³