Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00006/14012020/164631 - G5G89CI
Дата/Час: 14.01.2020 16:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №532880 / 2020-01-01 / 341 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - база
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т7310ВТ
Номер на ремарке: Р5575ЕХ
Километри: 441350
Превозва се от: Антон Петров
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 28 пр.м³
Куб.м³ 15.4 м³
Общо: 1 бр. / 28 пр.м³ / 15.4 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Всичко: 2 бр. / 48 пр.м³ / 26.4 м³