Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00013/14012020/165056 - L7UEPF9
Дата/Час: 14.01.2020 16:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №538183 / 2020-01-10 / 338 / ю1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гара елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3894КН
Километри: 899093
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 13.2 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 13.2 м³
Всичко: 1 бр. / 24 пр.м³ / 13.2 м³