Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10947/00005/14012020/170512 - 3PWXXI8
Дата/Час: 14.01.2020 17:07
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534587 / 2020-01-03 / 317 / з1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Пътува до:
Получател: "Еколес-2002"ЕООД, обл. Русе, общ. Ценово, с. Ценово, адрес: ул."Етър"№1, ЕИК: 117597210
Направление: Обл. Русе, Общ. Ценово
Адрес: с. Ценово - ул."Етър"№1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4563ВМ
Номер на ремарке: Р7722ЕХ
Километри: 524724
Превозва се от: Ахмед Ахмедов
Спедитор: Ибрахим Еминов (А-8201)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 43 пр.м³
Куб.м³ 23.65 м³
Общо: 1 бр. / 43 пр.м³ / 23.65 м³
Всичко: 1 бр. / 43 пр.м³ / 23.65 м³