Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00006/14012020/171454 - FTPGKLD
Дата/Час: 14.01.2020 17:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533316 / 2020-01-02 / 231 / в
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Пътува до:
Получател: ЛЕС ГРУП ООД, адрес: , ЕИК: 116581558
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - База Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 34030
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³