Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00004/14012020/171620 - H6JKG63
Дата/Час: 14.01.2020 17:16
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534936 / 2020-01-03 / 259 / г
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Пловдив, Общ. Стамболийски
Адрес: гр. Стамболийски - ул търговска 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ3838МН
Номер на ремарке: РВ1981ЕН
Километри: 722614
Превозва се от: манол калниев
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 31
Куб.м³ 14.29 м³
Общо: 31 бр. / 14.29 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.53 м³
Общо: 2 бр. / 0.53 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 21
Куб.м³ 6.64 м³
Общо: 21 бр. / 6.64 м³
Всичко: 54 бр. / 21.46 м³