Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00041/14012020/171816 - YMDOAC6
Дата/Час: 14.01.2020 17:19
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №537937 / 2020-01-09 / 180 / г
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Елит комерс"ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул."Патриарх Евтимий"№66, ЕИК: 104624158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ул."Патриарх Евтимий"№66
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0105КР
Номер на ремарке: ВТ1929ЕЕ
Километри: 852855
Превозва се от: Красимир Тодоров
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8201)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 324
Куб.м³ 26.02 м³
Общо: 324 бр. / 26.02 м³
Всичко: 324 бр. / 26.02 м³