Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00005/14012020/173219 - CB4AUX7
Дата/Час: 14.01.2020 17:32
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534936 / 2020-01-03 / 259 / г
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: селмат оод гр Пловдив, обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, адрес: ул търговска 2
Направление: Обл. Пловдив, Общ. Стамболийски
Адрес: гр. Стамболийски - ул търговска 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ3604ВН
Номер на ремарке: РВ1518ЕН
Километри: 686200
Превозва се от: илиян гугалев
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 23
Куб.м³ 15.51 м³
Общо: 23 бр. / 15.51 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 15
Куб.м³ 5.19 м³
Общо: 15 бр. / 5.19 м³
Всичко: 38 бр. / 20.7 м³