Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00014/14012020/183853 - XEVGH0H
Дата/Час: 14.01.2020 18:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533279 / 2020-01-02 / 192 / д
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Тир Станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Селище, адрес: с. селище Лъвов мост
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Селище - с. Селище Лъвов мост
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ103ВК
Километри: 17897
Превозва се от: Георги Недев
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Върба
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.25 м³