Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00015/14012020/185803 - I8AY00A
Дата/Час: 14.01.2020 18:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №533279 / 2020-01-02 / 192 / д
Собственик: ДЛС Росица, адрес: с.Стоките, ПК 5462, м.Лъгът, обл. Габрово, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Тир Станция, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Селище, адрес: с. селище Лъвов мост
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Селище - с. селище Лъвов мост
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5537ВА
Километри: 22450
Превозва се от: Мирослав Минчев
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 10 бр. / 0.55 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 11 бр. / 9 пр.м³ / 5.5 м³