Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4661/00015/14012020/183928 - 6G8I5CD
Дата/Час: 14.01.2020 18:39
Собственик: ДГС Силистра, адрес: гр. Силистра, ПК 7500, ул. Добрич 55, ЕИК: 2016168050014
Купувач: Дари лес 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр. Силистра, ул.,,Хан Омуртаг" № 16, вх. 6, ет. 6, ап. 16, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: гр.Силистра,ул.,,Ал.Константинов" № 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Шумен, Общ. Шумен
Адрес: с. Салманово - Тивис ООД Разсадника
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0370АН
Номер на ремарке: СС0216ЕН
Километри: 113783
Превозва се от: Румен Станчев
Спедитор: Димо Димитров (№ 1505)
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 26
Куб.м³ 8 м³
Общо: 26 бр. / 8 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 70
Куб.м³ 13.9 м³
Общо: 70 бр. / 13.9 м³
Всичко: 96 бр. / 21.9 м³