Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00046/14022020/151408 - C5H67M6
Дата/Час: 14.02.2020 15:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543658 / 2020-01-24 / 1163 / г
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв. Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2124ВН
Номер на ремарке: Р0641ЕЕ
Километри: 1004942
Превозва се от: Румен Великов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 35 пр.м³
Куб.м³ 17.85 м³
Общо: 1 бр. / 35 пр.м³ / 17.85 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 7.36 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 7.36 м³
Всичко: 2 бр. / 51 пр.м³ / 25.21 м³