Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8389/00031/14022020/153404 - FJ3N0G6
Дата/Час: 14.02.2020 15:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №534398 / 2020-01-03 / 208 / б
Собственик: ДГС Севлиево, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050140
Купувач: "ГЛОБАЛ ЛЕС ИНДЪСТРИ "ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул.Ст.планина" 150, ЕИК: 204352428
Пътува до:
Получател: "МАГНУМ" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул."Никола Петков" № 60 вх.Г, ЕИК: 107521829
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: гр. Севлиево - ул."Никола Петков" № 60 вх.Г
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5193ВВ
Километри: 2190
Превозва се от: Калоян Илиев
Спедитор: Иво Колев (1366)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 3 бр. / 10 пр.м³ / 5.25 м³