Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 7997/00006/14022020/143811 - EKEJUQ3
Дата/Час: 14.02.2020 15:42
Собственик: ДГС Свищов, адрес: гр. Свищов, ПК 5250, ул. Нове 18, ЕИК: 2016168050155
Купувач: "Ловела" ООД, обл. Русе, общ. Сливо поле, гр. Сливо поле, адрес: местност "До шосето", ЕИК: 117636317
Пътува до:
Получател: Фреш Ойл ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул. Тутракан 100, ЕИК: 202595246
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - бул. Тутракан 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р2669РВ
Номер на ремарке: Р4240ЕХ
Километри: 505960
Превозва се от: Красимир Николов
Спедитор: Ангел Ангелов (Б2685)
Дървесина: Топола
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 15 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 15 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³
Дървесина: Топола
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 21 пр.м³
Куб.м³ 9.87 м³
Общо: 1 бр. / 21 пр.м³ / 9.87 м³
Всичко: 3 бр. / 56 пр.м³ / 30.07 м³