Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4493/00026/14022020/154522 - OQT4WF4
Дата/Час: 14.02.2020 15:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №537342 / 2020-01-08 / 286 / а
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ЛЕС ГРУП 77 ЕОД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Сушица, адрес: ул."Максим Горки" № 25, ЕИК: 202232476
Пътува до:
Получател: Стефан Увалиев, обл. Габрово, общ. Дряново, с. Косарка, адрес: ул. Първа
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: с. Косарка - ул. Първа
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8281КМ
Километри: 19960
Превозва се от: Диан Христов
Спедитор: Даниел Анчев (1500)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5 м³