Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4606/00021/14022020/155453 - 9R0EN40
Дата/Час: 14.02.2020 15:55
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №542622 / 2020-01-21 / 300 / в
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Черник Лес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: Ул Тимок39
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - Ул Тимок39
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7655АР
Километри: 2000
Превозва се от: Серкан Сеирани
Спедитор: Хасан Хасан (Б 2588)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³