Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4479/00020/14022020/164156 - 9SMFA0K
Дата/Час: 14.02.2020 16:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №540032 / 2020-01-14 / 132 / з
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: гр. Стражица - кв 103
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3143КН
Километри: 13085
Превозва се от: Цветелин Цветелинов
Спедитор: Анчо Георгиев (1701)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 6 м³