Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4512/00278/24072020/123307 - 4HNWZJ0
Дата/Час: 24.07.2020 12:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №543443 / 2020-01-24 / 119 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Иван Чавдаров-Чочко", обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул. "Бяла Бона" № 11, бл. 68, вх. А, ет. 1, ап. 3, ЕИК: 814133940
Пътува до:
Получател: Иван Сутрев, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Мийковци, адрес: с. Мийковци
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Мийковци - с. Мийковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3792ВС
Километри: 0
Превозва се от: Анастас Владимиров
Спедитор: Иван Ников (А 5926)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 42
Куб.м³ 4.18 м³
Общо: 42 бр. / 4.18 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 2
Куб.м³ 0.22 м³
Общо: 2 бр. / 0.22 м³
Всичко: 44 бр. / 4.4 м³