Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00190/01082020/115339 - 8B3XT0J
Дата/Час: 01.08.2020 11:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №539077 / 2020-01-13 / 59 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Лестурист ООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул.Св. Княз Борис1 51, ЕИК: BG200200914
Пътува до:
Получател: Анатоли петърчев, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Полски Сеновец, адрес: ул. рила5
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Полски Сеновец - ул. рила5
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6829ВР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Костадинов
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³