Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11616/00045/01082020/124811 - XCEX6O2
Дата/Час: 01.08.2020 12:48
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №566564 / 2020-07-15 / 44 / н
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: Елфиде Хасан Осман, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Долно Ряхово, адрес: ул първа 23
Пътува до:
Получател: Елфиде Хасан Осман, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Долно Ряхово, адрес: ул първа 23
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Долно Ряхово - ул първа 23
Данни за ПС:
Номер на ПС: В4490КВ
Километри: 0
Превозва се от: Осман Ахмед
Спедитор: Аян Нури (Б 6763)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.5 м³