Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4614/00099/01082020/130343 - Y3P5P8Y
Дата/Час: 01.08.2020 13:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №560073 / 2020-06-05 / 280 / ж
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Пътува до:
Получател: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Разсадник гр.Разград
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8035ВК
Километри: 0
Превозва се от: Нурхан Алиев
Спедитор: Деян Иванов (А 5881)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 13 пр.м³
Куб.м³ 7.15 м³
Общо: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³
Всичко: 1 бр. / 13 пр.м³ / 7.15 м³