Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10924/00026/01082020/135024 - ZMPLJ2Q
Дата/Час: 01.08.2020 14:52
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Пътува до:
Получател: КАЛИНА 2013 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Иван Вазов" № 25, ет.2, ап.4, ЕИК: 203110614
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Трявна - ул. "стоянков дол" 26
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6062ВА
Номер на ремарке: ЕВ3896ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Иван Бонев
Спедитор: Александър Пандаузов (Б5375)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 2 м³
Общо: 20 бр. / 2 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 7
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 18.02 м³
Общо: 7 бр. / 34 пр.м³ / 18.02 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.18 м³
Общо: 4 бр. / 6 пр.м³ / 3.18 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.59 м³
Общо: 3 бр. / 3 пр.м³ / 1.59 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 2 м³
Общо: 20 бр. / 2 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 10
Куб.м³ 1 м³
Общо: 10 бр. / 1 м³
Всичко: 64 бр. / 43 пр.м³ / 27.79 м³