Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00192/01082020/170439 - 2Z860R3
Дата/Час: 01.08.2020 17:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №560544 / 2020-06-09 / 48 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: Феникс 30 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Бряговица, адрес: ул.ДЕСЕТА №19, ЕИК: 203426352
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Бряговица - ул.ДЕСЕТА №19
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9010КК
Километри: 0
Превозва се от: Станю Василев
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 105
Куб.м³ 9 м³
Общо: 105 бр. / 9 м³
Всичко: 105 бр. / 9 м³