Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11887/00312/16092020/114034 - NA6F1R4
Дата/Час: 16.09.2020 11:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №552393 / 2020-04-03 / 10065 / в
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "Узана 99 Севлиево" ЕООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: ул. "Софийско шосе" № 4, ЕИК: 107566112
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Кръвеник - Асфалтов път за с.Кръвеник
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕН4457ВК
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Петков
Спедитор: Красимир Кънчев (1626)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³