Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4475/00329/16092020/131031 - 8KCH14U
Дата/Час: 16.09.2020 13:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №547904 / 2020-02-21 / 20 / н
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - м. Лъгът сеновала
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ7028АН
Километри: 0
Превозва се от: Николай Манев
Спедитор: Радослав Иванов (Б 1514)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.6 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.6 м³
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³